Div tekn info


Byggnaden uppförd 1913, ritad av arkitekt Frey Berglund, väl representerad i främst Sundsvall och Hudiksvall. Totalt 5-600 kvm lite beroende på hur man räknar vindarna. Ett blickfång för alla förbipasserande.